Om undermapparna i tex Lön inte ligger i ordning tex mars, maj, april, årsrapp, dec. beror detta på att de lägger sig i den ordning du har bockat i dem. Om man tar bort bockarna och sätter i dem i rätt ordning så blir det rätt sedan. Om det är uppladdat dokument i någon av mapparna så finns de kvar även om man tar bort bocken och sedan sätter i den igen.