Google Chrome

  • Klicka på de tre punkterna längst till höger på menyraden.
  • Välj Historik och klicka på rubriken historik som dyker upp till vänster om menyraden
  • Klicka på "Ta bort webbinformation" till vänster på sidan du kommer till.
  • Välj Ta bort följande objekt från tidens början. Det som ska vara markerat är: Webbhistorik, Hämtningshistorik, Cookies och andra webbplats- och plugin-data, Cachade bilder och filer. Testa om det funkar utan att rensa webbhistorik men funkar inte det får du rensa det också.
  • Klicka på Rensa webbinformation
  • Stäng ner webbläsaren och starta upp den igen.